ഗ്രെക്കോ മുത്തച്ഛനുള്ള കുറിമാനം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹600.00 -20% Special Price ₹480.00

നൂറ്റാണ്ടുകണ്ട പ്രതിഭയുടെ ഭാസുരത്വം നിറഞ്ഞ നീരിക്ഷണപാടവങ്ങൾ ചാട്ടുളിയുടെ ആഘാതത്തോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെത്തുന്നു. മാനവപരിഷ്‌കൃതിയുടെ അനസ്യൂതപ്രവാഹം രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങളെയും കാലങ്ങളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ചിന്തോദീപോകാമായ പാരായണനുഭൂതി വായനക്കാരിൽ നിറക്കുന്നു.

Product: ഗ്രെക്കോ മുത്തച്ഛനുള്ള കുറിമാനം are being added to cart ...
x
x
Product: ഗ്രെക്കോ മുത്തച്ഛനുള്ള കുറിമാനം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

നൂറ്റാണ്ടുകണ്ട പ്രതിഭയുടെ ഭാസുരത്വം നിറഞ്ഞ നീരിക്ഷണപാടവങ്ങൾ ചാട്ടുളിയുടെ ആഘാതത്തോടെ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലെത്തുന്നു. മാനവപരിഷ്‌കൃതിയുടെ അനസ്യൂതപ്രവാഹം രണ്ടു സംസ്കാരങ്ങളെയും കാലങ്ങളെയും സ്ഥലങ്ങളെയും അടയാളപ്പെടുത്തികൊണ്ട് ചിന്തോദീപോകാമായ പാരായണനുഭൂതി വായനക്കാരിൽ നിറക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

പരിഭാഷ തോമസ് ജോർജ് ശാന്തിനഗർ
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ നിക്കോസ് കസാന്റ് സാക്കീസ്
പ്രസാധകർ ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഗ്രെക്കോ മുത്തച്ഛനുള്ള കുറിമാനം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട