ഹാ പ്രകാശം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹200.00 -20% Special Price ₹160.00

ഇന്ദ്രിയാതീതമെന്ന് നടിച് പുകമറയിലൂടെ ഊളിയിട്ട് ആത്മീയ പണ്ഡിതൻ എന്ന് നടിക്കുകയും അജ്ഞേയമായ പ്രതീകങ്ങളിൽ പുളയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഷിപ്പൻ ബുദ്ധിജീവിയുടെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കരുത്.ഈ ദിനസരിവ്യഥകളോട് ധ്വന്ദക്തമക്ത്വവും നിമ്നോനന്നതജഡിലവുമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സുഖിച്ചും വേദനിച്ചും കടന്നുപോന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരിയുടെ അസാധാരണകൃതിയാണ്

Product: ഹാ പ്രകാശം are being added to cart ...
x
x
Product: ഹാ പ്രകാശം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Poornabooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഇന്ദ്രിയാതീതമെന്ന് നടിച് പുകമറയിലൂടെ ഊളിയിട്ട് ആത്മീയ പണ്ഡിതൻ എന്ന് നടിക്കുകയും അജ്ഞേയമായ പ്രതീകങ്ങളിൽ പുളയ്‌ക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഷിപ്പൻ ബുദ്ധിജീവിയുടെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകം വായിക്കരുത്.ഈ ദിനസരിവ്യഥകളോട് ധ്വന്ദക്തമക്ത്വവും നിമ്നോനന്നതജഡിലവുമായ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ സുഖിച്ചും വേദനിച്ചും കടന്നുപോന്ന ഒരു സാധാരണക്കാരിയുടെ അസാധാരണകൃതിയാണ്

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ശകുന്തള ഹവോൽദാർ
പ്രസാധകർ പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഹാ പ്രകാശം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട