ഹാനീഹാരം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -20% Special Price ₹80.00

കാല്പനികതയും യാഥാർഥ്യവും മത്സരിച്ചോടുന്ന കൃതി.ജീവിതം ഊഷര ഭൂമിയല്ല,കുളിർ പെയ്ത്താണ് എന്ന്  ഇതിലെ ഒരൊ വരിയും നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ് പഠിപ്പിക്കും.ജീവിതത്തിലെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടെടുക്കുന്ന കിടയറ്റ കവിതകൾ

Product: ഹാനീഹാരം are being added to cart ...
x
x
Product: ഹാനീഹാരം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കാല്പനികതയും യാഥാർഥ്യവും മത്സരിച്ചോടുന്ന കൃതി.ജീവിതം ഊഷര ഭൂമിയല്ല,കുളിർ പെയ്ത്താണ് എന്ന്  ഇതിലെ ഒരൊ വരിയും നമ്മെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ് പഠിപ്പിക്കും.ജീവിതത്തിലെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടങ്ങളെ കണ്ടെടുക്കുന്ന കിടയറ്റ കവിതകൾ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അമീന ബഷീർ
പ്രസാധകർ മഴത്തുള്ളി പബ്ലിക്കേഷൻ

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഹാനീഹാരം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട