ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിൻ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹160.00 -20% Special Price ₹128.00

ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

Product: ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിൻ are being added to cart ...
x
x
Product: ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിൻ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിലുള്ള വ്യത്യസ്ത ചികിത്സാ സമ്പ്രദായങ്ങൾ ചേർന്നതാണ് ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിൻ അഥവാ സംയോജിതചികിത്സ. ഒരു ചികിത്സാസമ്പ്രദായം കൊണ്ടുമാത്രം പൂർണമായും സുഖപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കാത്ത ഗുരുതരമായ രോഗങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്ന വർത്തമാനകാലത്ത് സംയോജിതചികിത്സയുടെ പ്രസക്തി വർധിച്ചുവരുന്നു. ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിനെക്കുറിച്ചുള്ള അടിസ്ഥാനവിവരങ്ങൾ പ്രതിപാദിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788120044005
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ കെ ബി പിള്ള
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഹോളിസ്റ്റിക് മെഡിസിൻ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട