ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹140.00 -20% Special Price ₹112.00

സിവിൽ സർവീസ് / കെ എ എസ് തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ. ദേശീയ സുരക്ഷ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉള്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത്.

Product: ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ are being added to cart ...
x
x
Product: ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
AbsolutePublication
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

സിവിൽ സർവീസ് / കെ എ എസ് തുടങ്ങിയ മത്സര പരീക്ഷകളിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ. ദേശീയ സുരക്ഷ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഉള്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ജോബിൻ എസ്.കൊട്ടാരം
പ്രസാധകർ Absolute Publication

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട