ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഡയറി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹300.00 -20% Special Price ₹240.00

യാത്ര ജീവിതചര്യയാക്കി മാറ്റിയ എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ കൃതികള്‍ മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിനുതന്നെ ജന്മം നല്‍കുകയായിരുന്നു. എസ്.കെ.യുടെ യാത്രാവിവരണങ്ങള്.

Product: ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഡയറി are being added to cart ...
x
x
Product: ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഡയറി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

യാത്ര ജീവിതചര്യയാക്കി മാറ്റിയ എസ്.കെ. പൊറ്റെക്കാട്ടിന്റെ കൃതികള്‍ മലയാളസാഹിത്യത്തില്‍ സഞ്ചാരസാഹിത്യത്തിനുതന്നെ ജന്മം നല്‍കുകയായിരുന്നു. എസ്.കെ.യുടെ യാത്രാവിവരണങ്ങള്‍ ഒരിക്കലും സ്ഥൂലമായ സ്ഥലവിവരണത്തിലും പ്രകൃതിഭംഗിയിലും മാത്രം നിലയുറപ്പിക്കുന്നവയല്ല; മറിച്ച്, അവിടത്തെ മനുഷ്യരേയും ജീവിതത്തേയും തുറന്നുകാട്ടുന്നവയുമാണ്. വായനതന്നെ യാത്രയുടെ അനുഭൂതികള്‍ പകരുന്ന ഒരു വിശിഷ്ട രചനയാണ് ഇന്‍ഡൊനേഷ്യന്‍ ഡയറി.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ എസ് കെ പൊറ്റെക്കാട്ട്
പ്രസാധകർ H&C Books

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഇൻഡോനേഷ്യൻ ഡയറി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട