ജീവിതവഴികളിൽ മനഃശാസ്ത്രം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹125.00 -20% Special Price ₹100.00

മനസ്സൊഴുകുന്ന വ്യത്യസ്ത പാതകൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ പുസ്തകം. ഒട്ടും മടുപ്പിക്കാതെ ചില മനശ്ശാസ്ത്രവശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ കൃതി ജീവിതവഴികളിൽ തീർച്ചയായും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്.മനശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു.അതിനാൽ മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ സമീപനങ്ങളുള്ള ഇത്തരം മനശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.

Product: ജീവിതവഴികളിൽ മനഃശാസ്ത്രം are being added to cart ...
x
x
Product: ജീവിതവഴികളിൽ മനഃശാസ്ത്രം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Poornabooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

മനസ്സൊഴുകുന്ന വ്യത്യസ്ത പാതകൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഈ പുസ്തകം. ഒട്ടും മടുപ്പിക്കാതെ ചില മനശ്ശാസ്ത്രവശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്ന ഈ കൃതി ജീവിതവഴികളിൽ തീർച്ചയായും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്.മനശ്ശാസ്ത്രത്തിൽ അറിവുണ്ടായിരിക്കുമ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയാൻ കാരണമാകുന്നു.അതിനാൽ മനശ്ശാസ്ത്രപരമായ സമീപനങ്ങളുള്ള ഇത്തരം മനശ്ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ചെലവൂർ വേണു
പ്രസാധകർ പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ജീവിതവഴികളിൽ മനഃശാസ്ത്രം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട