കാൽ നൂറ്റാണ്ട്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹430.00 -20% Special Price ₹344.00

കേരളാ സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട നാൾ മുതൽ തന്നെ ഇവിടം ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയത്തിന്റ് പരീക്ഷണശാലയായിരുന്നു. ഇവിടെ നടക്കാത്ത രാഷ്ടീയ ഹരണഗുണന പ്രക്രിയകളില്ല. കേരളപ്പിറവിക്കു ശേഷമുള്ള 25 വർഷത്തെ രാഷ്ടിരീയ സ്ഥിതിവിഗതികളും അന്തർനാടകങ്ങളും സംഭവപരമ്പരകളും സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മദൃക്കായ ഒരു ചരിത്രകാരന്റ് ഗവേഷണപാടവവും മികവുറ്റ ഒരു സാഹിത്യകാരന്റ് സൗന്ദര്യവീക്ഷണവും ഈ രാഷ്ടീയചരിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

Product: കാൽ നൂറ്റാണ്ട് are being added to cart ...
x
x
Product: കാൽ നൂറ്റാണ്ട് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കേരളാ സംസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ട നാൾ മുതൽ തന്നെ ഇവിടം ജനാധിപത്യരാഷ്ട്രീയത്തിന്റ് പരീക്ഷണശാലയായിരുന്നു. ഇവിടെ നടക്കാത്ത രാഷ്ടീയ ഹരണഗുണന പ്രക്രിയകളില്ല. കേരളപ്പിറവിക്കു ശേഷമുള്ള 25 വർഷത്തെ രാഷ്ടിരീയ സ്ഥിതിവിഗതികളും അന്തർനാടകങ്ങളും സംഭവപരമ്പരകളും സാമൂഹിക മാറ്റങ്ങളുമെല്ലാം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ് വിശദീകരിക്കുന്നു. സൂക്ഷ്മദൃക്കായ ഒരു ചരിത്രകാരന്റ് ഗവേഷണപാടവവും മികവുറ്റ ഒരു സാഹിത്യകാരന്റ് സൗന്ദര്യവീക്ഷണവും ഈ രാഷ്ടീയചരിത്രത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789354820687
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ചെറിയാൻ ഫിലിപ്പ്
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കാൽ നൂറ്റാണ്ട്

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട