കാടേ..കാടേ.. കൈ നീട്ടൂ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -10% Special Price ₹90.00

'കാടേ..കാടേ.. കൈ നീട്ടൂ' വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നത്, സമീപകാലത്ത്, വനപ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള കാർഷികമേഖലകളിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ വിഷയമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു കാലികപ്രസക്തിയുള്ള കഥയാവുന്നു. ജന്തുവീക്ഷണകോണിൽ മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്താൻ ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നന്മ കൈവിടാത്ത മനുഷ്യത്വത്തെ നോവൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുമുണ്ട്.

Product: കാടേ..കാടേ.. കൈ നീട്ടൂ are being added to cart ...
x
x
Product: കാടേ..കാടേ.. കൈ നീട്ടൂ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

'കാടേ..കാടേ.. കൈ നീട്ടൂ' വേറിട്ടു നിൽക്കുന്നത്, സമീപകാലത്ത്, വനപ്രദേശങ്ങളോട് ചേർന്നുള്ള കാർഷികമേഖലകളിൽ മനുഷ്യരും മൃഗങ്ങളും തമ്മിലുണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഘർഷങ്ങൾ വിഷയമാക്കുന്നതിലൂടെയാണ്. അങ്ങനെ ഇതൊരു കാലികപ്രസക്തിയുള്ള കഥയാവുന്നു. ജന്തുവീക്ഷണകോണിൽ മനുഷ്യനെ വിലയിരുത്താൻ ഇതിൽ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. നന്മ കൈവിടാത്ത മനുഷ്യത്വത്തെ നോവൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നുമുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അംബുജം കടമ്പൂര്
പ്രസാധകർ കേരള ശാസ്ത്ര സാഹിത്യ പരിഷത്ത്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കാടേ..കാടേ.. കൈ നീട്ടൂ
Sold By
Keralasasthrasahithyaparishath
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട