കൈലാസ പരിക്രമണം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹120.00 -20% Special Price ₹96.00

ശാന്തം പത്മാസനസ്ഥം ശശിധരമകുടം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിനേത്രം ശൂലം വജ്രം ച ഖഡ്ഗം പരശുമഭയദം ദക്ഷഭാഗേ വഹന്തം നാഗം പാശം ച ഘണ്ടാം പ്രളയഹുതവഹം സാങ്കുശം വാമഭാഗേ നാനാലങ്കാരദീപ്തം സ്ഫടികമണിനിഭം പാര്‍വതീശം നമാമി

Product: കൈലാസ പരിക്രമണം are being added to cart ...
x
x
Product: കൈലാസ പരിക്രമണം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

ശാന്തം പത്മാസനസ്ഥം ശശിധരമകുടം പഞ്ചവക്ത്രം ത്രിനേത്രം ശൂലം വജ്രം ച ഖഡ്ഗം പരശുമഭയദം ദക്ഷഭാഗേ വഹന്തം നാഗം പാശം ച ഘണ്ടാം പ്രളയഹുതവഹം സാങ്കുശം വാമഭാഗേ നാനാലങ്കാരദീപ്തം സ്ഫടികമണിനിഭം പാര്‍വതീശം നമാമി

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വത്സല മോഹൻ
പ്രസാധകർ പൂർണ പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കൈലാസ പരിക്രമണം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട