കഥ - വി ജെ ജെയിംസ്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹80.00 -10% Special Price ₹72.00

പാരിണാമികമായ കാലപശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ലോകവീക്ഷണവും ജീവിതദർശനവും അനുഭവാവിഷ്കാരവും ഈ കഥകൾക്ക് സർവ്വലൗകീകമായൊരു സംവേദന തലം നൽകുന്നുണ്ട്.

Product: കഥ - വി ജെ ജെയിംസ് are being added to cart ...
x
x
Product: കഥ - വി ജെ ജെയിംസ് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പാരിണാമികമായ കാലപശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ലോകവീക്ഷണവും ജീവിതദർശനവും അനുഭവാവിഷ്കാരവും ഈ കഥകൾക്ക് സർവ്വലൗകീകമായൊരു സംവേദന തലം നൽകുന്നുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വി.ജെ ജയിംസ്
പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കഥ - വി ജെ ജെയിംസ്
Sold By
Nationalbookstall
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട