കഥകൾ - ബെന്യാമിൻ
In stock
Regular Price ₹320.00 -20% Special Price ₹256.00

പീഡിതമായ മനുഷ്യജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപകമായി ഇതിലെ കഥകൾ മാറുമ്പോഴും അവയിൽ പറ്റിനിൽക്കുന്ന വൈകാരികാംശങ്ങളുടെ തെളിച്ചങ്ങൾ ബെന്യാമിന്റെ രചനകളെ അടിമുടി വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നു.

Product: കഥകൾ - ബെന്യാമിൻ are being added to cart ...
x
x
Product: കഥകൾ - ബെന്യാമിൻ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പീഡിതമായ മനുഷ്യജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രൂപകമായി ഇതിലെ കഥകൾ മാറുമ്പോഴും അവയിൽ പറ്റിനിൽക്കുന്ന വൈകാരികാംശങ്ങളുടെ തെളിച്ചങ്ങൾ ബെന്യാമിന്റെ രചനകളെ അടിമുടി വ്യതിരിക്തമാക്കുന്നു.കാണുന്ന കാഴ്ചകളിൽ നിന്നും കേൾക്കുന്ന ശബ്ദങ്ങളിൽ നിന്നും മരുക്കാറ്റിൽ നിന്നും ഈ എഴുത്തുകാരൻ കഥക്കുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തിക്കൾ കണ്ടെത്തുകയും അവ സമർത്ഥമായി സന്നിവേശിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.യുത്തനേസിയ,പെണ്‍മാറാട്ടം,ഇ.എം.എസ്സും പെണ്‍കുട്ടിയും എന്നീ കഥാസമാഹാരങ്ങളിലെ കഥകളും ഇതുവരെ സമാഹരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കഥകളും ചേർന്ന പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788126442393
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ബെന്യാമിൻ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കഥകൾ - ബെന്യാമിൻ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട