കഥകളി നിരൂപണം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹135.00 -20% Special Price ₹108.00

കഥകളിയുടെ അന്തസ്സത്തയും മേന്മയും മാഹാത്മ്യവും പ്രത്യേകതകളുമെല്ലാം വിവരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഗ്രന്ഥം.

Product: കഥകളി നിരൂപണം are being added to cart ...
x
x
Product: കഥകളി നിരൂപണം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Nationalbookstall
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കഥകളിയുടെ അന്തസ്സത്തയും മേന്മയും മാഹാത്മ്യവും പ്രത്യേകതകളുമെല്ലാം വിവരിക്കുന്ന ശ്രദ്ധേയമായ ഗ്രന്ഥം. സാങ്കേതികം, കഥാപരം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു ഭാഗങ്ങൾ.  കഥകളിയിലെ കഥാഘടന, ഭാവാത്മകത തുടങ്ങിയവയെ ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ വിവിധ ആട്ടക്കഥകളെ സവിസ്തരം അപഗ്രഥിക്കുന്നു. കഥകളി പ്രേമികൾക്കും ആസ്വാദകർക്കും ഒരുപോലെ പ്രയോജനപ്പെടുന്ന കൃതി. നിരവധി അപൂർവ്വചിത്രങ്ങളൂം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9780000127518
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പ്രൊഫ അമ്പലപ്പുഴരാമവർമ്മ
പ്രസാധകർ നാഷണൽ ബുക്ക്‌ സ്റ്റാൾ

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കഥകളി നിരൂപണം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട