കഥയിൽ നിന്ന് കണാരേട്ടൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹120.00 -20% Special Price ₹96.00

വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ‘കഥയിൽ നിന്ന് കണാരേട്ടൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ’ എന്ന കഥാസമാഹാരം. ഇതിലെ ഓരോ കഥയും നാടകീയമായ അവതരണവും വൈകാരികതയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രചനാശൈലിയും ചേർത്ത് വായനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു.

Product: കഥയിൽ നിന്ന് കണാരേട്ടൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ are being added to cart ...
x
x
Product: കഥയിൽ നിന്ന് കണാരേട്ടൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്ന ജീവിതാനുഭവങ്ങളുടെ അടയാളപ്പെടുത്തലാണ് ‘കഥയിൽ നിന്ന് കണാരേട്ടൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ’ എന്ന കഥാസമാഹാരം. ഇതിലെ ഓരോ കഥയും നാടകീയമായ അവതരണവും വൈകാരികതയിലെ കയറ്റിറക്കങ്ങളും വ്യത്യസ്തമായ രചനാശൈലിയും ചേർത്ത് വായനയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വിനീത മണാട്ട്
പ്രസാധകർ ജി വി ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കഥയിൽ നിന്ന് കണാരേട്ടൻ ഇറങ്ങിപ്പോയപ്പോൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട