കവിത പൂക്കുന്ന ക്ലാസ്സ്മുറികൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹80.00 -10% Special Price ₹72.00

സമകാലത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്കു നേരെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ഇടങ്ങൾ തേടിയ കവിതകൾ. ക്ലാസ്സ്മുറികളിലെ നിശ്വാസങ്ങൾ. താളബോധവും കാവ്യബിംബങ്ങളും നിറഞ്ഞ കല്പനകൾ.ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിലുള്ള സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക, ബോധങ്ങൾ അനുഭവമാക്കിയ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കവിതകളുടെ സമാഹാരം

Product: കവിത പൂക്കുന്ന ക്ലാസ്സ്മുറികൾ are being added to cart ...
x
x
Product: കവിത പൂക്കുന്ന ക്ലാസ്സ്മുറികൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

സമകാലത്തിന്റെ യാഥാർഥ്യങ്ങൾക്കു നേരെ സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ ഇടങ്ങൾ തേടിയ കവിതകൾ. ക്ലാസ്സ്മുറികളിലെ നിശ്വാസങ്ങൾ. താളബോധവും കാവ്യബിംബങ്ങളും നിറഞ്ഞ കല്പനകൾ.ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയെന്ന നിലയിലുള്ള സാമൂഹിക, പാരിസ്ഥിതിക, ബോധങ്ങൾ അനുഭവമാക്കിയ മുപ്പത്തിമൂന്ന് കവിതകളുടെ സമാഹാരം

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ആർച്ച എ ജെ
പ്രസാധകർ ഗ്രീൻ ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കവിത പൂക്കുന്ന ക്ലാസ്സ്മുറികൾ
Sold By
Greenbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട