കാവ്യമീമാംസ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹140.00 -20% Special Price ₹112.00


ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച് സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.രസവാദം,ധ്വനിസിദ്ധാന്തം,കാവ്യം എന്നിവയെ ആധികാരികമായി ഉൾകൊള്ളുന്ന കാവ്യ മീമാംസ മലയാള ബിരുദാനന്തര ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികളുടെ റഫറൻസ് വിദ്യാർഥികൂടിയാണ്

Product: കാവ്യമീമാംസ are being added to cart ...
x
x
Product: കാവ്യമീമാംസ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)


ഭാരതീയ കാവ്യശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച് സമഗ്രമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന പുസ്തകം.രസവാദം,ധ്വനിസിദ്ധാന്തം,കാവ്യം എന്നിവയെ ആധികാരികമായി ഉൾകൊള്ളുന്ന കാവ്യ മീമാംസ മലയാള ബിരുദാനന്തര ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികളുടെ റഫറൻസ് വിദ്യാർഥികൂടിയാണ്

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കെ സുകുമാരപിള്ള
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കാവ്യമീമാംസ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട