കീഴ്ക്കാം തൂക്ക്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹150.00 -10% Special Price ₹135.00

കോപം, വിരഹം, പ്രണയം, പ്രകൃതി എന്തിനും കാരണമന്വേഷിച്ചൊടുവിൽ അതു നീ തന്നെയെന്ന കണ്ടെത്തലിൽ രാജേഷ് അസ്വസ്ഥനാകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിൽ നാം വിട്ടുപോയതോ
ഒഴിവാക്കിയതോ ആയ കൊച്ചു രൂപങ്ങളെ എടുത്ത് രാകി മിനുക്കി ശില്പങ്ങളാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മവിദ്യ ഈ പുസ്തകത്തിലെ കവിതകളിൽ പ്രകടമാണ്. അടുക്കിവച്ച ജീവിതങ്ങളെ ഒറ്റ ഏറിൽ തകർക്കാനും അത് വീണ്ടും അടുക്കിവക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ജീവി വർഗ്ഗത്തിന്റെ കളിയെ 'കീഴ്ക്കാം തൂക്കിലൂടെ' രാജേഷ് നന്ദിയംകോടെന്ന കവി കവിതയിലൂടെ നോക്കികാണുന്നു.

Product: കീഴ്ക്കാം തൂക്ക് are being added to cart ...
x
x
Product: കീഴ്ക്കാം തൂക്ക് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കോപം, വിരഹം, പ്രണയം, പ്രകൃതി എന്തിനും കാരണമന്വേഷിച്ചൊടുവിൽ അതു നീ തന്നെയെന്ന കണ്ടെത്തലിൽ രാജേഷ് അസ്വസ്ഥനാകുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ കാഴ്ചകളിൽ നാം വിട്ടുപോയതോ
ഒഴിവാക്കിയതോ ആയ കൊച്ചു രൂപങ്ങളെ എടുത്ത് രാകി മിനുക്കി ശില്പങ്ങളാക്കുന്ന സൂക്ഷ്മവിദ്യ ഈ പുസ്തകത്തിലെ കവിതകളിൽ പ്രകടമാണ്. അടുക്കിവച്ച ജീവിതങ്ങളെ ഒറ്റ ഏറിൽ തകർക്കാനും അത് വീണ്ടും അടുക്കിവക്കാനും ശ്രമിക്കുന്ന ജീവി വർഗ്ഗത്തിന്റെ കളിയെ 'കീഴ്ക്കാം തൂക്കിലൂടെ' രാജേഷ് നന്ദിയംകോടെന്ന കവി കവിതയിലൂടെ നോക്കികാണുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ രാജേഷ് നന്ദിയംകോട്
പ്രസാധകർ പ്രിന്റ് ഹൗസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കീഴ്ക്കാം തൂക്ക്
Sold By
Printhouse
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട