കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം - അതിർത്തിതർക്കവും ഭാഷാസമരവും (1945 - 1956)
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹350.00 -20% Special Price ₹280.00

നിരവധി സമരപോരാട്ടങ്ങളും ജീവത്യാഗവും കേരള സംസ്ഥാനം യാഥാർത്ഥ്യമായതിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി രൂപീകരണ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ഗൗരവ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഗവേഷണപഠനമാണ്.

Product: കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം - അതിർത്തിതർക്കവും ഭാഷാസമരവും (1945 - 1956) are being added to cart ...
x
x
Product: കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം - അതിർത്തിതർക്കവും ഭാഷാസമരവും (1945 - 1956) was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
chintha
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

നിരവധി സമരപോരാട്ടങ്ങളും ജീവത്യാഗവും കേരള സംസ്ഥാനം യാഥാർത്ഥ്യമായതിനു പിന്നിലുണ്ട്. ഈ ഗ്രന്ഥം ഇന്നത്തെ കേരളത്തിന്റെ അതിർത്തി രൂപീകരണ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുന്ന ഗൗരവ പൂർണ്ണമായ ഒരു ഗവേഷണപഠനമാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9387842827
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ജോയി ബാലൻ വ്ളാത്താങ്കര
പ്രസാധകർ ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കേരള സംസ്ഥാന രൂപീകരണം - അതിർത്തിതർക്കവും ഭാഷാസമരവും (1945 - 1956)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട