കേരളചരിത്രം - കളരിയും കലാരൂപങ്ങളും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹135.00 -20% Special Price ₹108.00

ഒരു നാടിന്റെ സംസ്കാര പഠനം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സംസ്‌കാരത്തനിമകളെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. കളരിക്കുറുപ്പ് / കളരിപ്പണിക്കർ എന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ സംസ്കാരം, തൊഴിൽ, കലാപാരമ്പര്യം എന്നിവയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Product: കേരളചരിത്രം - കളരിയും കലാരൂപങ്ങളും are being added to cart ...
x
x
Product: കേരളചരിത്രം - കളരിയും കലാരൂപങ്ങളും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ഒരു നാടിന്റെ സംസ്കാര പഠനം പൂർണ്ണമാകണമെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങളുടെ സംസ്‌കാരത്തനിമകളെ അറിയേണ്ടതുണ്ട്. കളരിക്കുറുപ്പ് / കളരിപ്പണിക്കർ എന്ന ജനവിഭാഗത്തിന്റെ സംസ്കാരം, തൊഴിൽ, കലാപാരമ്പര്യം എന്നിവയിലേക്ക് വെളിച്ചം വീശുന്ന ഗ്രന്ഥമാണിത്. ആദിമകലാരൂപങ്ങളുടെ ആവിർഭാവം, ദ്രാവിഡ ദൈവസങ്കല്പവും കാവുകളും,
കളരികളിൽ പരിശീലിപ്പിച്ചിരുന്ന കലാരൂപങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഇതിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. ഒരു സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക ചരിത്രഗ്രന്ഥമെന്ന നിലയിൽ ഈ കൃതിക്കുള്ള പ്രസക്തി ഏറെയാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 978876382618
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മുകുന്ദൻ കുറുപ്പ്
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കേരളചരിത്രം - കളരിയും കലാരൂപങ്ങളും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട