കേരളീയ സംസ്‌കൃത പാരമ്പര്യം: കൈവഴികൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹200.00 -10% Special Price ₹180.00

കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കൃതപാരമ്പര്യത്തിന്റെ മതേതരസ്വഭാവം വെളിവാക്കുന്നതാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ...

Product: കേരളീയ സംസ്‌കൃത പാരമ്പര്യം: കൈവഴികൾ are being added to cart ...
x
x
Product: കേരളീയ സംസ്‌കൃത പാരമ്പര്യം: കൈവഴികൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കൃതപാരമ്പര്യം വിഭിന്നങ്ങളായ നിരവധി പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ്. ബുദ്ധ, ജൈന ധാരകളും പ്രാദേശിക വിജ്ഞാനധാരകളും എല്ലാം ഈ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കൈവഴികളാകുന്നു. കേരളത്തിന്റെ സംസ്‌കൃതപാരമ്പര്യത്തിന്റെ മതേതരസ്വഭാവം വെളിവാക്കുന്നതാണ് ഈ പഠനങ്ങൾ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ടി മിനി
പ്രസാധകർ പുസ്തകക്കട പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കേരളീയ സംസ്‌കൃത പാരമ്പര്യം: കൈവഴികൾ
Sold By
Pusthakakadapublishers
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട