കെ.കെ. ചില അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹151.00 -20% Special Price ₹120.80

സിറ്റിലൈഫ് എന്ന ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ ഡിറ്റക്ടീവ് നോവലുകളെഴുതുന്ന കെ.കെ.യെ തിരഞ്ഞ് ഒരു ആസ്വാദകൻ നടത്തുന്ന യാത്ര. കെ.കെ. എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാവാം? ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ പാത ഒട്ടും സുഗമമായിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കുവെച്ചത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ കഥ പറയുന്നയാൾക്ക് കഴിയാത്തവിധം അയാളും കെ.കെ.യുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുന്നുണ്ട്. ഇരുളടഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നിർത്താതെ സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിലയാൾ കെ.കെ.യിലെത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കെ.കെ. അയാളെ തന്നിലേക്കു വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നു.

Product: കെ.കെ. ചില അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: കെ.കെ. ചില അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

സിറ്റിലൈഫ് എന്ന ഓൺലൈൻ മാഗസിനിൽ ഡിറ്റക്ടീവ് നോവലുകളെഴുതുന്ന കെ.കെ.യെ തിരഞ്ഞ് ഒരു ആസ്വാദകൻ നടത്തുന്ന യാത്ര. കെ.കെ. എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരാവാം? ആ അന്വേഷണത്തിന്റെ പാത ഒട്ടും സുഗമമായിരുന്നില്ല. ഇടയ്ക്കുവെച്ചത് അവസാനിപ്പിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോരാൻ കഥ പറയുന്നയാൾക്ക് കഴിയാത്തവിധം അയാളും കെ.കെ.യുടെ ജീവിതത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോവുന്നുണ്ട്. ഇരുളടഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ നിർത്താതെ സഞ്ചരിച്ച് ഒടുവിലയാൾ കെ.കെ.യിലെത്തുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ കെ.കെ. അയാളെ തന്നിലേക്കു വലിച്ചടുപ്പിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ സ്വരൺ ദ്വീപ്
പ്രസാധകർ ജി വി ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കെ.കെ. ചില അന്വേഷണക്കുറിപ്പുകൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട