കൊച്ചിയിലെ നല്ല സ്ത്രീ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹80.00 -20% Special Price ₹64.00

കഥയെ ജീവിതത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലും യാദൃച്ഛികതകളിലും സന്ദർശിക്കുന്ന ഇൗ കഥകൾ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഭാവനയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഷയുടെ സൂക്ഷ്മമായ ഉപയോഗം, രൂപപരമായ അന്വേഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവ ഇൗ കഥകളെ സാംസ്കാരികമായൊരു ഇടപെടൽ കൂടിയാക്കി മാറ്റുന്നു.

Product: കൊച്ചിയിലെ നല്ല സ്ത്രീ are being added to cart ...
x
x
Product: കൊച്ചിയിലെ നല്ല സ്ത്രീ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കഥയെ ജീവിതത്തിന്റെ അനിശ്ചിതത്വങ്ങളിലും യാദൃച്ഛികതകളിലും സന്ദർശിക്കുന്ന ഇൗ കഥകൾ മലയാളത്തിന്റെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ഭാവനയെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഭാഷയുടെ സൂക്ഷ്മമായ ഉപയോഗം, രൂപപരമായ അന്വേഷ്ണങ്ങൾ എന്നിവ ഇൗ കഥകളെ സാംസ്കാരികമായൊരു ഇടപെടൽ കൂടിയാക്കി മാറ്റുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കരുണാകരൻ
പ്രസാധകർ Sign Books

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കൊച്ചിയിലെ നല്ല സ്ത്രീ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട