കൂർമ്മപുരാണം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹250.00 -10% Special Price ₹225.00

പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങളിലൊന്ന്. ശിവനും വിഷ്ണുവിനും തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകുന്നു കൂർമ്മമഹാപുരാണത്തിൽ. പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ, വേദങ്ങളുടെ ഉൽപത്തി, തീർത്ഥമാഹാത്മ്യങ്ങൾ, ഭുവനവിന്യാസവർണ്ണനം തൊട്ടുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ.

Product: കൂർമ്മപുരാണം are being added to cart ...
x
x
Product: കൂർമ്മപുരാണം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങളിലൊന്ന്. ശിവനും വിഷ്ണുവിനും തുല്യപ്രാധാന്യം നൽകുന്നു കൂർമ്മമഹാപുരാണത്തിൽ. പ്രപഞ്ചസൃഷ്ടി, വർണ്ണാശ്രമധർമ്മങ്ങൾ, വേദങ്ങളുടെ ഉൽപത്തി, തീർത്ഥമാഹാത്മ്യങ്ങൾ, ഭുവനവിന്യാസവർണ്ണനം തൊട്ടുള്ള അനേക കാര്യങ്ങൾ. കൂടാതെ രാജവംശങ്ങളിലെയും ഋഷിവംശങ്ങളിലെയും നൂറുകണക്കിനു കഥകളും വിവരിക്കുന്നു. ആത്മതത്ത്വങ്ങളും ഉപദേശമായ ഈശ്വരഗീതയും ഓരോ വർണ്ണവിഭാഗത്തിലുള്ളവരുടെയും നിത്യനൈമിത്തിക കർമ്മങ്ങളുടെ വിസ്തൃതമായ വിവരണമുള്ള വ്യാസഗീതയും ഉത്തരഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വേദവ്യാസൻ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കൂർമ്മപുരാണം
Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട