കൗമാരം പെരുമാറ്റങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹160.00 -20% Special Price ₹128.00

കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആശയ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫലപ്രദമായ മാനസിക ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഈ രംഗത്തെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

Product: കൗമാരം പെരുമാറ്റങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും are being added to cart ...
x
x
Product: കൗമാരം പെരുമാറ്റങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കൗമാരപ്രായക്കാരുടെ പെരുമാറ്റത്തിലെ വിവിധ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവരുടെ ഉള്ളിലെ ആശയ സംഘർഷങ്ങളെക്കുറിച്ചും അവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമുള്ള ഫലപ്രദമായ മാനസിക ചികിത്സയെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഈ രംഗത്തെ ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ അരുൺ ബി നായർ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കൗമാരം പെരുമാറ്റങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട