കൃഷിയും മണ്ണും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹300.00 -20% Special Price ₹240.00

കാര്‍ഷിക പഴഞ്ചൊല്ലുകളും വാമൊഴി സംസ്‌കാരവും. വിഷുപ്പക്ഷിയുടെ പാട്ടു കേട്ട് ഉണരുന്ന കർഷകനെപ്പോലെ ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു. ചിരകാലമായി പ്രചരിച്ചുപോന്ന തനതു കൃഷിശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും നാട്ടറിവുകളുടെയും രത്നാകരം.

Product: കൃഷിയും മണ്ണും are being added to cart ...
x
x
Product: കൃഷിയും മണ്ണും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

കാര്‍ഷിക പഴഞ്ചൊല്ലുകളും വാമൊഴി സംസ്‌കാരവും. വിഷുപ്പക്ഷിയുടെ പാട്ടു കേട്ട് ഉണരുന്ന കർഷകനെപ്പോലെ ഈ ഗ്രന്ഥം നമ്മെ ഉണർത്തുന്നു. ‘വിത്തും കൈക്കോട്ടും’ എന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് വിശിഷ്ടമായ ആ നിരക്ഷര മന്ദ്രഗാനത്തിൽ കർഷകൻ ഉച്ചരിക്കപ്പെട്ടതായിക്കേട്ടത്. താൻ വിയർപ്പൊഴുക്കി അന്യർക്ക് ഉണ്ണാൻ വേണ്ടത് ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കർഷകൻ, വായിച്ചുപഠിച്ചും അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞും തീസീസെഴുതി, വിദ്യയെന്ന മാനസികാഹാരം നേടാനെത്തുന്ന അർഥികൾക്ക് അറിവു നല്കുന്ന അധ്യാപകശ്രഷ്ഠനെക്കാൾ ഒരുതരത്തിലും താഴെയല്ല.-എം. ലീലാവതി

കേരളീയ കാർഷികസ്വത്വത്തെ നവലോകത്തിനു പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രംതന്നെ ഈ കൃതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, ശാസ്ത്രങ്ങൾ വരണ്ട ഭാഷയിൽ സാങ്കേതികമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ശൈലിയിൽനിന്ന് വിട്ടുമാറി നറുമലയാളത്തിന്റെ ആത്മഭാഷയിൽ വായനക്കാരനെ ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ വൈവിധ്യനിറങ്ങളിലേക്കും ഋതുക്കളിലേക്കും കാലങ്ങളിലേക്കും കൊണ്ടുപോകുന്ന തെളിമലയാളമാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.-ഡോ. സി.ആർ. രാജഗോപാലൻ

ചിരകാലമായി പ്രചരിച്ചുപോന്ന തനതു കൃഷിശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തിന്റെയും നാട്ടറിവുകളുടെയും രത്നാകരം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മോളി ജോസഫ് മാമ്പിള്ളി
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കൃഷിയും മണ്ണും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട