കൃഷ്ണദർശനം : മരണാനന്തര ജീവിതവും പുനർജന്മവും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹225.00 -10% Special Price ₹202.50

"നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരിക്കുവാനും പോകുന്നില്ല. നിത്യമായി നാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിത്യത മാത്രമാകുന്നു നിലവിലുള്ളത്...

Product: കൃഷ്ണദർശനം : മരണാനന്തര ജീവിതവും പുനർജന്മവും are being added to cart ...
x
x
Product: കൃഷ്ണദർശനം : മരണാനന്തര ജീവിതവും പുനർജന്മവും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

"നമ്മൾ ഒരിക്കലും ജനിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മൾ ഒരിക്കലും മരിക്കുവാനും പോകുന്നില്ല. നിത്യമായി നാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. നിത്യത മാത്രമാകുന്നു നിലവിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ജനിക്കുകയും പിന്നെ മരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ പ്രത്യക്ഷമാവുകയും പിന്നെ അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നത്, നമ്മുടെ നിഴലിനേക്കാൾ കൂടുതലായി ഒന്നുമായിരിക്കുകയില്ല".

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഓഷോ
പ്രസാധകർ സൈലൻസ് ദി ഓഷോ ബുക്ക് ഹൗസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കൃഷ്ണദർശനം : മരണാനന്തര ജീവിതവും പുനർജന്മവും
Sold By
silence
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട