കൃഷ്ണവിഹാരം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹40.00 -10% Special Price ₹36.00

കാലിക പ്രസക്തിയില്ലാത്ത സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾക്ക് വായനക്കാരുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ഇവിടെ ശോഭ ജി. ചേലക്കരയുടെ കവിതകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കുറവ് ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം കാവ്യാത്മകമായി പ്രതിപാദിക്കാനുള്ള ശോഭയുടെ കഴിവ് പ്രശംസനീയം തന്നെ.

Product: കൃഷ്ണവിഹാരം are being added to cart ...
x
x
Product: കൃഷ്ണവിഹാരം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കാലിക പ്രസക്തിയില്ലാത്ത സാഹിത്യസൃഷ്ടികൾക്ക് വായനക്കാരുടെ അംഗീകാരം ലഭിക്കുക പ്രയാസമാണ്. ഇവിടെ ശോഭ ജി. ചേലക്കരയുടെ കവിതകൾക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള കുറവ് ഒരിക്കലും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. കാര്യം കാവ്യാത്മകമായി പ്രതിപാദിക്കാനുള്ള ശോഭയുടെ കഴിവ് പ്രശംസനീയം തന്നെ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ശോഭ ജി. ചേലക്കര
പ്രസാധകർ ലാൽ ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കൃഷ്ണവിഹാരം
Sold By
Lalbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട