കുട്ടികൾക്കായി പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹150.00 -10% Special Price ₹135.00

അമര ശക്തി എന്ന രാജാവിന്റെ ബുദ്ധിഹീനരായ മൂന്നു പുത്രന്മാരെ നീതിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിഷ്ണു ശർമയെന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ ശാസ്ത്രസാരങ്ങൾ കഥാരൂപത്തിൽ സഞ്ചയിപ്പിച്ച് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ ധർമതത്ത്വങ്ങളുടേയും, നീതിസാരങ്ങളുടേയും കലവറയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും രസനിഷ്യന്ദിയായിരിക്കും ഈ പുസ്തകം.

Product: കുട്ടികൾക്കായി പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ are being added to cart ...
x
x
Product: കുട്ടികൾക്കായി പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Olivebooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

അമര ശക്തി എന്ന രാജാവിന്റെ ബുദ്ധിഹീനരായ മൂന്നു പുത്രന്മാരെ നീതിശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിഷ്ണു ശർമയെന്ന പണ്ഡിത ശ്രേഷ്ഠൻ ശാസ്ത്രസാരങ്ങൾ കഥാരൂപത്തിൽ സഞ്ചയിപ്പിച്ച് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച പഞ്ചതന്ത്ര കഥകൾ ധർമതത്ത്വങ്ങളുടേയും, നീതിസാരങ്ങളുടേയും കലവറയാണ്. കുട്ടികൾക്ക് മാത്രമല്ല മുതിർന്നവർക്കും രസനിഷ്യന്ദിയായിരിക്കും ഈ പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കൃഷ്ണൻ ചേലേമ്പ്ര
പ്രസാധകർ ഒലിവ് പബ്ലിക്കേഷന്‍സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കുട്ടികൾക്കായി പഞ്ചതന്ത്രം കഥകൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട