കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള മലയാള നിരൂപണത്തിലെ വിചാരവിപ്ലവം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹290.00 -10% Special Price ₹261.00

പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ വിശാലതകൊണ്ടല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉദാരതയും ചിന്തയുടെ നിര്ഭയതയും ശൈലിയുടെ ആർജ്ജവവും സാമൂഹ്യമായ ഉദ്വേഗവും ആശയങ്ങളുടെ ഉൽപതിഷ്ണുത്വവുംകൊണ്ടാണ് കുറ്റിപ്പുഴയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സവിശേഷമാകുന്നത്.

Product: കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള മലയാള നിരൂപണത്തിലെ വിചാരവിപ്ലവം are being added to cart ...
x
x
Product: കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള മലയാള നിരൂപണത്തിലെ വിചാരവിപ്ലവം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പാണ്ഡിത്യത്തിന്റെ വിശാലതകൊണ്ടല്ല ഹൃദയത്തിന്റെ ഉദാരതയും ചിന്തയുടെ നിര്ഭയതയും ശൈലിയുടെ ആർജ്ജവവും സാമൂഹ്യമായ ഉദ്വേഗവും ആശയങ്ങളുടെ ഉൽപതിഷ്ണുത്വവുംകൊണ്ടാണ് കുറ്റിപ്പുഴയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സവിശേഷമാകുന്നത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ പി മുരുകദാസ്
പ്രസാധകർ ചിന്ത പബ്ലിഷേഴ്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കുറ്റിപ്പുഴ കൃഷ്ണപിള്ള മലയാള നിരൂപണത്തിലെ വിചാരവിപ്ലവം
Sold By
chintha
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട