കുഴിക്കാട്ടുപച്ച - കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠനവും വിശകലനവും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹120.00 -10% Special Price ₹108.00

തന്ത്രസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതും വളരെ പ്രസിദ്ധമായതും താന്ത്രികർക്ക് ഒരു മാർഗദർശിയുമായ ഗ്രന്ഥമാണ് കുഴിക്കാട്ടുപച്ച.

Product: കുഴിക്കാട്ടുപച്ച - കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠനവും വിശകലനവും are being added to cart ...
x
x
Product: കുഴിക്കാട്ടുപച്ച - കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠനവും വിശകലനവും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

തന്ത്രസാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് മലയാളത്തിൽ രചിച്ചിട്ടുള്ളതും വളരെ പ്രസിദ്ധമായതും താന്ത്രികർക്ക് ഒരു മാർഗദർശിയുമായ ഗ്രന്ഥമാണ് കുഴിക്കാട്ടുപച്ച.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ നെത്തല്ലൂർ ഹരികൃഷ്ണൻ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:കുഴിക്കാട്ടുപച്ച - കേരളീയ തന്ത്രശാസ്ത്രം പഠനവും വിശകലനവും
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട