ലിംഗപുരാണം
Rating:
0%
In stock
₹200.00

പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങളിലൊന്ന്.

Product: ലിംഗപുരാണം are being added to cart ...
x
x
Product: ലിംഗപുരാണം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങളിലൊന്ന്. പൂർവ്വം, ഉത്തരം എന്ന രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുള്ള ലിംഗമഹാപുരാണത്തിൽ സൃഷ്ടിവർണ്ണനം, അഷ്ഠാംഗയോഗനിരൂപണം, വിവിധ കല്പവർണ്ണനം...തുടങ്ങിയ അദ്ധ്യായങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വേദവ്യാസൻ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ലിംഗപുരാണം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട