മഹാഭാരതം ഒരു കണ്ണീർക്കടൽ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹260.00 -20% Special Price ₹208.00

മഹാഭാരതമെന്ന ലോകോത്തര ഇതിഹാസത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വായിച്ച് ജീവിതാവബോധവും ധർമ്മവും തത്വചിന്തയും പകർന്ന് ഭാരതസംസ്കൃതിയുടെ സാരസംഗ്രത്തെ അനുവാചക മനസ്സിൽ ഊട്ടിഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് മഹാഭാരതം ഒരു കണ്ണീർക്കടൽ എന്ന കൃതിയിലുള്ളത്. 

Product: മഹാഭാരതം ഒരു കണ്ണീർക്കടൽ are being added to cart ...
x
x
Product: മഹാഭാരതം ഒരു കണ്ണീർക്കടൽ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

മഹാഭാരതമെന്ന ലോകോത്തര ഇതിഹാസത്തെ മനുഷ്യജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വായിച്ച് ജീവിതാവബോധവും ധർമ്മവും തത്വചിന്തയും പകർന്ന് ഭാരതസംസ്കൃതിയുടെ സാരസംഗ്രത്തെ അനുവാചക മനസ്സിൽ ഊട്ടിഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് മഹാഭാരതം ഒരു കണ്ണീർക്കടൽ എന്ന കൃതിയിലുള്ളത്. 

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വി ചന്ദ്രബാബു
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മഹാഭാരതം ഒരു കണ്ണീർക്കടൽ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട