മലയാള വ്യാകരണ നിഘണ്ടു
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹450.00 -10% Special Price ₹405.00

മലയാള വ്യാകരണസംബന്ധിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും വ്യാകരണത്തിലെ എല്ലാ സാങ്കേതികപദങ്ങളെയും അകാരാദിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യാകരണ നിഘണ്ടു മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് .

Product: മലയാള വ്യാകരണ നിഘണ്ടു are being added to cart ...
x
x
Product: മലയാള വ്യാകരണ നിഘണ്ടു was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

മലയാള വ്യാകരണസംബന്ധിയായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ ഏറെയുണ്ടെങ്കിലും വ്യാകരണത്തിലെ എല്ലാ സാങ്കേതികപദങ്ങളെയും അകാരാദിയിൽ ചിട്ടപ്പെടുത്തികൊണ്ടുള്ള ഒരു വ്യാകരണ നിഘണ്ടു മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായാണ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് .

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഇരിഞ്ചയം രവി
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മലയാള വ്യാകരണ നിഘണ്ടു
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട