മലയാളപ്പൊന്ന്
Rating:
0%
In stock
₹200.00

പെൺപക്ഷരചനകൾ മാത്രമായി ഒരു സഞ്ചയം വേണമെന്ന ചിന്തയാകട്ടെ, സ്ത്രീപക്ഷത്തിന്റെ വക്താവായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യവും അഭിമാനവും ഈ കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആദ്യമായി ഈ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷ കവി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്...

Product: മലയാളപ്പൊന്ന് are being added to cart ...
x

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
saikatham
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

പെൺപക്ഷരചനകൾ മാത്രമായി ഒരു സഞ്ചയം വേണമെന്ന ചിന്തയാകട്ടെ, സ്ത്രീപക്ഷത്തിന്റെ വക്താവായിരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കുള്ള ചാരിതാർത്ഥ്യവും അഭിമാനവും ഈ കവി സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആദ്യമായി ഈ സന്നദ്ധത പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പുരുഷ കവി എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിലെ ആനന്ദത്തരിപ്പിലാറാടിക്കുന്ന ഒരു ഗാനത്തിൽ മനം മറന്ന്
ലയിച്ചതിനുശേഷം, ആ ലയാനുഭൂതി ഒന്ന് വിവരിക്കൂ എന്നാരാനും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോഴാണ്  നമുക്ക് വാക്കുകളില്ല എന്ന പരമ സത്യം നാം ഓർത്തുപോകുക. അതുപോലെയാണ് ഏഴാച്ചേരിയുടെ
കവിതകൾ നൽകുന്ന ആനന്ദലയം വിവരിക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ നിസ്സഹായത. -  ഡോ എം ലീലാവതി

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789388343534
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഏഴാച്ചേരി രാമചന്ദ്രന്‍
പ്രസാധകർ സൈകതം ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മലയാളപ്പൊന്ന്

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട