മലയാളഭാഷോൽപ്പത്തി വിവരണാത്മക സൂചിക
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹120.00 -10% Special Price ₹108.00

മലയാള ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെയും വികാസപരിണാമങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനേകം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതഃപര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗൗരവപൂർണമായ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവരണാത്മക സൂചികയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

Product: മലയാളഭാഷോൽപ്പത്തി വിവരണാത്മക സൂചിക are being added to cart ...
x
x
Product: മലയാളഭാഷോൽപ്പത്തി വിവരണാത്മക സൂചിക was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

മലയാള ഭാഷയുടെ ഉൽപ്പത്തിയെയും വികാസപരിണാമങ്ങളെയും കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അനേകം അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഇതഃപര്യന്തമുണ്ടായിട്ടുള്ള ഗൗരവപൂർണമായ എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും ക്രോഡീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വിവരണാത്മക സൂചികയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788120043817
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ആർ രഘുനാഥൻ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മലയാളഭാഷോൽപ്പത്തി വിവരണാത്മക സൂചിക
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട