മഞ്ഞിൻ കണങ്ങൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹70.00 -20% Special Price ₹56.00

“മഞ്ഞിൻ കണങ്ങൾ' എന്ന കവിതാസമാഹാരം മർത്ത്യജന്മത്തിന്റെ അർത്ഥ വും അർത്ഥമില്ലായ്മയും അന്വേഷിക്കുന്ന രചനകളാൽ സമ്പന്ന മാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ തത്ത്വദർശനം തിരയുന്ന മഹാകാവ്യങ്ങളും പൂർവ്വസൂരികളായ മഹദ്കവികളുടെ രചനകളും നിലനിൽക്ക ന്നെ, ആധുനികകാലത്ത് ഈ പുതിയ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന ആധു നിക ജീവിതത്തിന്റെ കാപട്യങ്ങളും നിർമ്മാണങ്ങളും ഒരു ആക്ഷേ പഹാസ്യംപോലെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു..

Product: മഞ്ഞിൻ കണങ്ങൾ are being added to cart ...
x
x
Product: മഞ്ഞിൻ കണങ്ങൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Printhouse
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

“മഞ്ഞിൻ കണങ്ങൾ' എന്ന കവിതാസമാഹാരം മർത്ത്യജന്മത്തിന്റെ അർത്ഥ വും അർത്ഥമില്ലായ്മയും അന്വേഷിക്കുന്ന രചനകളാൽ സമ്പന്ന മാണ്. ജീവിതത്തിന്റെ തത്ത്വദർശനം തിരയുന്ന മഹാകാവ്യങ്ങളും പൂർവ്വസൂരികളായ മഹദ്കവികളുടെ രചനകളും നിലനിൽക്ക ന്നെ, ആധുനികകാലത്ത് ഈ പുതിയ മനുഷ്യർ നേരിടുന്ന ആധു നിക ജീവിതത്തിന്റെ കാപട്യങ്ങളും നിർമ്മാണങ്ങളും ഒരു ആക്ഷേ പഹാസ്യംപോലെ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു..

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ ചേർത്തല വേണുഗോപാൽ
പ്രസാധകർ പ്രിന്റ് ഹൗസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മഞ്ഞിൻ കണങ്ങൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട