മനുഷ്യൻ എന്ന സുന്ദരപദം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹385.00 -20% Special Price ₹308.00

മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ഒരു കലയാക്കിയ, മനുഷ്യത്വം ആഘോഷിച്ച ഒന്നാണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ ജീവിതം. ‘എന്റെ സങ്കല്പങ്ങളിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്’ എന്ന് കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെക്കുറിച്ച് എം.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് രക്തമാംസങ്ങളോടെ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ട നിർവൃതിയിൽ തന്നെയാകണം. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ അറിവിന്റെ ലോകത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായി, കഠിനയത്‌നം ചെയ്തുയർന്ന് നക്ഷത്രവെളിച്ചം പകർന്ന ഒരു പച്ച മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ തൊടുന്ന പുസ്തകം.

Product: മനുഷ്യൻ എന്ന സുന്ദരപദം are being added to cart ...
x
x
Product: മനുഷ്യൻ എന്ന സുന്ദരപദം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
GVbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ഒരു കലയാക്കിയ, മനുഷ്യത്വം ആഘോഷിച്ച ഒന്നാണ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണന്റെ ജീവിതം. ‘എന്റെ സങ്കല്പങ്ങളിലെ ഒരു യഥാർത്ഥ ഹ്യൂമനിസ്റ്റ്’ എന്ന് കുഞ്ഞിക്കണ്ണനെക്കുറിച്ച് എം.ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത് രക്തമാംസങ്ങളോടെ ഒരു യഥാർത്ഥ മനുഷ്യനെ കണ്ട നിർവൃതിയിൽ തന്നെയാകണം. ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസമൊന്നുമില്ലാതെ അറിവിന്റെ ലോകത്തെ വിദ്യാർത്ഥിയായി, കഠിനയത്‌നം ചെയ്തുയർന്ന് നക്ഷത്രവെളിച്ചം പകർന്ന ഒരു പച്ച മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തെ തൊടുന്ന പുസ്തകം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഇ വി ശ്രീധരൻ
പ്രസാധകർ ജി വി ബുക്ക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മനുഷ്യൻ എന്ന സുന്ദരപദം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട