മരണത്തിൽനിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക്
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹240.00 -10% Special Price ₹216.00

പൂർണമായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ മരണഭയമുള്ളത്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. ആഴത്തിലുള്ള ഈ മഹാഭീതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ വലിച്ചെറിയുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും സാധ്യമാകൂ. അങ്ങിനെമാത്രമേ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ - ഓഷോ.

Product: മരണത്തിൽനിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് are being added to cart ...
x
x
Product: മരണത്തിൽനിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക് was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

പൂർണമായി ജീവിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ഒരുവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ മരണഭയമുള്ളത്. നിങ്ങൾ ശരിക്കും ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരണത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യും. അപ്പോൾ യാതൊരു ഭയവും ഉണ്ടാവുകയില്ല. നിങ്ങൾ ജീവിതത്തെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മരണത്തെപ്പറ്റി അറിയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ നാമെല്ലാം ജീവിതത്തെ ഭയപ്പെടുന്നുമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നാം അതിനെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. നാം അതിലേക്ക് ആഴത്തിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നിട്ടില്ല. ഇതാണ് ആ മരണഭീതിക്കു കാരണം. ആഴത്തിലുള്ള ഈ മഹാഭീതിയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിനെ വലിച്ചെറിയുവാനും ശുദ്ധീകരിക്കുവാനും സാധ്യമാകൂ. അങ്ങിനെമാത്രമേ അതിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുവാനും കഴിയുകയുള്ളൂ - ഓഷോ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഓഷോ
പ്രസാധകർ സൈലൻസ് ദി ഓഷോ ബുക്ക് ഹൗസ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മരണത്തിൽനിന്ന് മരണമില്ലായ്മയിലേക്ക്
Sold By
silence
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട