മർമശാസ്ത്ര മഹാർണവം - ചികിൽസാശാസ്ത്രം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹70.00 -10% Special Price ₹63.00

തെക്കൻ സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള നൂറ്റെട്ടുമർമങ്ങൾ, അവയുടെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ, മർമങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ സ്ഥാനനിർണയം, മർമാഘാതത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ, അവയുടെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരപൂർവ്വ ഗ്രന്ഥം.

Product: മർമശാസ്ത്ര മഹാർണവം - ചികിൽസാശാസ്ത്രം are being added to cart ...
x
x
Product: മർമശാസ്ത്ര മഹാർണവം - ചികിൽസാശാസ്ത്രം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

തെക്കൻ സമ്പ്രദായ പ്രകാരമുള്ള നൂറ്റെട്ടുമർമങ്ങൾ, അവയുടെ അവാന്തരവിഭാഗങ്ങൾ, മർമങ്ങളുടെ സൂക്ഷ്മമായ സ്ഥാനനിർണയം, മർമാഘാതത്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന വൈഷമ്യങ്ങൾ, അവയുടെ പരിഹാര മാർഗങ്ങൾ എന്നിവ സവിസ്തരം പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഒരപൂർവ്വ ഗ്രന്ഥം.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788120042995
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വി ചന്ദ്രബാബു
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മർമശാസ്ത്ര മഹാർണവം - ചികിൽസാശാസ്ത്രം
Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട