മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ
Rating:
0%
In stock
₹160.00

ജീവിതത്തിന്റെ ഉടഞ്ഞ കണ്ണാടിച്ചില്ലുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സ്വപ്നപ്പുഞ്ചിരികളും കണ്ണീർക്കണങ്ങളും പ്രണയത്തിന്റെ മഞ്ഞുതുള്ളികളും പുരണ്ട മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ കവിതത്തുള്ളികളായി വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിയുന്നു. കൊച്ചുകൊച്ചു കഥകൾ പോലെ ഓർമ്മകളെ അനുഗമിക്കുന്ന എൺപത്തിരണ്ട്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹരം. - ബി മുരളി

Product: മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ are being added to cart ...
x
x
Product: മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
saikatham
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

ജീവിതത്തിന്റെ ഉടഞ്ഞ കണ്ണാടിച്ചില്ലുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്ന സ്വപ്നപ്പുഞ്ചിരികളും കണ്ണീർക്കണങ്ങളും പ്രണയത്തിന്റെ മഞ്ഞുതുള്ളികളും പുരണ്ട മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ കവിതത്തുള്ളികളായി വായനക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അലിയുന്നു. കൊച്ചുകൊച്ചു കഥകൾ പോലെ ഓർമ്മകളെ അനുഗമിക്കുന്ന എൺപത്തിരണ്ട്‍ അനുഭവങ്ങളുടെ സമാഹരം. - ബി മുരളി

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789388343510
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മഞ്ചു വെള്ളായണി
പ്രസാധകർ സൈകതം ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മയിൽ‌പ്പീലി വർണ്ണങ്ങൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട