മൂന്ന് വർഷം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹270.00 -20% Special Price ₹216.00

" 'നിങ്ങൾ നിങ്ങളെതന്നെ ഒന്നു നോക്കൂ! എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണൂ!' എന്ന് ആളുകളോട് നേരെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാനം. അത് മനസ്സിലാക്കികഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം തീർച്ചയായും സ്വയം വാർത്തെടുത്തുകൊള്ളും." _അന്തോൻ ചേക്കൊവ് ചെക്കോവിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതി വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ

Product: മൂന്ന് വർഷം are being added to cart ...
x
x
Product: മൂന്ന് വർഷം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Insightpublica
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

" 'നിങ്ങൾ നിങ്ങളെതന്നെ ഒന്നു നോക്കൂ! എത്ര മോശമായിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് കാണൂ!' എന്ന് ആളുകളോട് നേരെ പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അവർ ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നതാണ് പ്രധാനം. അത് മനസ്സിലാക്കികഴിഞ്ഞാൽ അവർ കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെട്ട മറ്റൊരു ജീവിതം തീർച്ചയായും സ്വയം വാർത്തെടുത്തുകൊള്ളും." _അന്തോൻ ചേക്കൊവ് ചെക്കോവിന്റെ പ്രശസ്ത കൃതി വീണ്ടും മലയാളത്തിൽ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ അന്തോൻ ചെക്കോവ്
പ്രസാധകർ ഇന്‍സൈറ്റ് പബ്ളിക

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മൂന്ന് വർഷം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട