മൊഴിയടയാളങ്ങൾ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -20% Special Price ₹80.00

എൻ എസ് മാധവന്റെ എഴുത്തും ജീവിതവും, അഭിമുഖം നിൽക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ, കഥയുടെ കല വിളംബരം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾ. അതിശക്തമായ രാഷ്ട്രീയകഥകളുടെ എഴുത്തുകാരനായിട്ടും കലയെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സൈദ്ധാന്തികനായി എൻ എസ് മാധവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്‌മമായ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തോടെ കത്തുന്ന കഥകളെഴുതുന്നു; സമകാലിക ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തോട് സ്വതന്ത്രവും നിർഭയവുമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയുടെ അടയാളങ്ങളായി മാറുന്നു ആ മൊഴികൾ.

Product: മൊഴിയടയാളങ്ങൾ are being added to cart ...
x
x
Product: മൊഴിയടയാളങ്ങൾ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
Bashainstitute
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

എൻ എസ് മാധവന്റെ എഴുത്തും ജീവിതവും, അഭിമുഖം നിൽക്കുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ, കഥയുടെ കല വിളംബരം ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങൾ. അതിശക്തമായ രാഷ്ട്രീയകഥകളുടെ എഴുത്തുകാരനായിട്ടും കലയെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന സൈദ്ധാന്തികനായി എൻ എസ് മാധവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറില്ല. പക്ഷെ അദ്ദേഹം സൂക്ഷ്‌മമായ രാഷ്ട്രീയ ഉള്ളടക്കത്തോടെ കത്തുന്ന കഥകളെഴുതുന്നു; സമകാലിക ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തോട് സ്വതന്ത്രവും നിർഭയവുമായി പ്രതികരിക്കുന്നു. പ്രത്യാശയുടെ അടയാളങ്ങളായി മാറുന്നു ആ മൊഴികൾ.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9788120043312
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ എൻ.എസ് മാധവൻ
പ്രസാധകർ കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മൊഴിയടയാളങ്ങൾ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട