മൃഗറോണാ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹100.00 -20% Special Price ₹80.00

കൊറോണ പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അപൂർവ്വരോഗമായ മൃഗറോണയെ മൃഗരാജനും പരിവാരങ്ങളും നേരിടുന്നതും അതിൽ വിജയിക്കുന്നതുമായ കഥ കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ അനുഭവമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

Product: മൃഗറോണാ are being added to cart ...
x
x
Product: മൃഗറോണാ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

കൊറോണ പോലെ മൃഗങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട അപൂർവ്വരോഗമായ മൃഗറോണയെ മൃഗരാജനും പരിവാരങ്ങളും നേരിടുന്നതും അതിൽ വിജയിക്കുന്നതുമായ കഥ കുട്ടികൾക്ക് രസകരമായ അനുഭവമാകും എന്നതിൽ തർക്കമില്ല.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ കൃഷ്ണകുമാർ വി കെ
പ്രസാധകർ ലോഗോസ് ബുക്ക്സ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:മൃഗറോണാ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട