നാരദീയപുരാണം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹500.00 -20% Special Price ₹400.00

പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങളിലൊന്ന്. അനേകം പുണ്യകഥകൾ.

Product: നാരദീയപുരാണം are being added to cart ...
x
x
Product: നാരദീയപുരാണം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

പതിനെട്ടുപുരാണങ്ങളിലൊന്ന്. അനേകം പുണ്യകഥകൾ. വ്രതവിധികൾ എന്നിവയോടൊപ്പം ജ്യോതിശ്ശാസ്ത്രം, സംഗീതശാസ്ത്രം, സാംഖ്യസിദ്ധാന്തം തുടങ്ങിയവയും വേദാംഗങ്ങളായ ശിക്ഷ, കല്പം, ജ്യോതിഷം, വ്യാകരണം, നിരുക്തം, ഛന്ദസ്സ് എന്നിവ ഓരോന്നിനെപ്പറ്റിയും നാരദീയമഹാപുരാണം പ്രതിപാദിക്കുന്നു. പുരാണലക്ഷണവും അവയുടെ എണ്ണവും തീർത്ഥമാഹാത്മ്യവുമെല്ലാം ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വേദവ്യാസൻ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:നാരദീയപുരാണം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട