നളിനകാന്തി
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹99.00 -20% Special Price ₹79.20

മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെ അഭിജാതമായ അനുഭുതി പകരുന്ന പത്ത് കഥകളുടെ സമാഹാരം.

Product: നളിനകാന്തി are being added to cart ...
x
x
Product: നളിനകാന്തി was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

വാക്കുകളെ നക്ഷത്രങ്ങളാക്കി കഥകളെഴുതുന്ന ടി.പത്മനാഭന്‍ ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒരു ജീനിയസ്സാണ്. ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ കലാശില്പത്തിലെ ഓരോവാക്കും ഓരോ ബിംബവും മനുഷ്യന്റെ ആന്തരികസത്യത്തെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്. പൂച്ചക്കുട്ടികളുടെ വീട്, പാനിപ്പറ്റിലെ യുദ്ധം, ഭോലാറാം അത്രയൊന്നും പ്രധാനമല്ലാത്ത ചില കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് മൃത്യു, പുച്ചക്കുട്ടികളുടെ വീട് 2, ഒരു പൂക്കാലത്തിനുവേണ്ടി, ഒരു ഇടവേളയുടെ അറുതി, ഗുരുസ്മരണ, നളിനകാന്തി.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ടി.പത്മനാഭൻ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:നളിനകാന്തി

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട