നമ്മുടെ നല്ല ഭാഷ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹50.00 -10% Special Price ₹45.00

മലയാളഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ നാം വരുത്തുന്ന ചില തെറ്റുകളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാണ് ഈ പുസ്തകം. പാഠപുസ്തകങ്ങളും വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും, നിത്യസംഭാഷണങ്ങള്‍ വരെ, ഇതില്‍ നല്ല ഭാഷയുടെ സ്‌കാനറിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. അപപാഠങ്ങളും വികലപാഠങ്ങളും ഇവിടെ വിചാരണ നേരിടുന്നു. ‘സാക്ഷാല്‍ ബ്രഹ്മംതന്നെയീ പദം’ എന്നു കൈരളിയെ പഠിപ്പിച്ച മഹാരഥന്മാര്‍ക്കുള്ള നമസ്‌കാരംകൂടിയാണിത്.

Product: നമ്മുടെ നല്ല ഭാഷ are being added to cart ...
x
x
Product: നമ്മുടെ നല്ല ഭാഷ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
handcbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

മലയാളഭാഷയുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ നാം വരുത്തുന്ന ചില തെറ്റുകളിലേക്കുള്ള ചൂണ്ടുപലകയാണ് ഈ പുസ്തകം. പാഠപുസ്തകങ്ങളും വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങളും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും, നിത്യസംഭാഷണങ്ങള്‍ വരെ, ഇതില്‍ നല്ല ഭാഷയുടെ സ്‌കാനറിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു. അപപാഠങ്ങളും വികലപാഠങ്ങളും ഇവിടെ വിചാരണ നേരിടുന്നു. ‘സാക്ഷാല്‍ ബ്രഹ്മംതന്നെയീ പദം’ എന്നു കൈരളിയെ പഠിപ്പിച്ച മഹാരഥന്മാര്‍ക്കുള്ള നമസ്‌കാരംകൂടിയാണിത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ മണമ്പൂർ രാജൻബാബു
പ്രസാധകർ H&C Books

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:നമ്മുടെ നല്ല ഭാഷ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട