നാണ്വാരും മാറ്റ് നോവെല്ലകളും
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹299.00 -20% Special Price ₹239.20

നേങ്ങമ വെളുപ്പിനുണർന്നു. വയസ്സറിയിക്കാതിരുന്ന കാലത്ത്, കാലെത്ത ഇളംവെയിലിനു പുറത്ത് ചന്തിക്ക് രണ്ട് പെടകൊണ്ടാലേ സുന്ദരി ഏകേലാചനം തുറക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് നാണ്വാര് ഹാരാർപ്പണം ചെയ്തേശഷമാണ് ചിട്ട മാറിയത്.

Product: നാണ്വാരും മാറ്റ് നോവെല്ലകളും are being added to cart ...
x
x
Product: നാണ്വാരും മാറ്റ് നോവെല്ലകളും was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

നേങ്ങമ വെളുപ്പിനുണർന്നു. വയസ്സറിയിക്കാതിരുന്ന കാലത്ത്, കാലെത്ത ഇളംവെയിലിനു പുറത്ത് ചന്തിക്ക് രണ്ട് പെടകൊണ്ടാലേ സുന്ദരി ഏകേലാചനം തുറക്കുമായിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നീട് നാണ്വാര് ഹാരാർപ്പണം ചെയ്തേശഷമാണ് ചിട്ട മാറിയത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789353901134
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ വി.കെ.എൻ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:നാണ്വാരും മാറ്റ് നോവെല്ലകളും

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട