നാട്യകല:താളം,നാട്ടുവം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹190.00 -20% Special Price ₹152.00

നൃത്തകല അഭ്യസിക്കുന്നവർക്കും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നവർക്കും അനിവാര്യമായ പുസ്തകം.

Product: നാട്യകല:താളം,നാട്ടുവം are being added to cart ...
x
x
Product: നാട്യകല:താളം,നാട്ടുവം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
mathrubhumibooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

സൂക്ഷ്മതയാണ് പി.ജിയുടെ ബൗദ്ധികതയുടെ കാതൽ. അന്വേഷണവ്യഗ്രനായ കലാകാരന്റെ ഉൾപ്പൊരുൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ താളിനെയും സമ്പന്നമാക്കുന്നു. ഗാഢമായ വായന, മനനം, നിരീക്ഷണം, കാണാവുന്നതും കേൾക്കാവുന്നതുമായ കലകളെ ഉൾക്കൊണ്ട് താരതമ്യപഠനം തുടങ്ങി സകലകലാവല്ലഭത്വത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണനിദർശനങ്ങൾ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അലങ്കാരവും ആകർഷണീയതയുമാകുന്നു.
– ഡോ.എൻ.പി. വിജയകൃഷ്ണൻ

നാട്യകല: സിദ്ധാന്തവും പ്രയോഗവും, നാട്യകല: അഭിനയപാഠം എന്നീ ‘നാട്യകല’ പരമ്പരയുടെ തുടർച്ചയായ ഈ കൃതി നൃത്തപഠനത്തിന്റെ പരിശീലനപാഠങ്ങളാണ്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ പി ജി ജനാർദ്ദനൻ
പ്രസാധകർ മാതൃഭൂമി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:നാട്യകല:താളം,നാട്ടുവം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട