ഞാൻ എന്ന ഭാവം
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹580.00 -20% Special Price ₹464.00

നാലരബില്യൺ കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഭൂമി ഉണ്ടായതും ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ കൊല്ലങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ടായതും 600, 700 മില്യൺ കൊല്ല ങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പ്രത്യേകതകൾ പലതുമുള്ള ഞരമ്പുകോശങ്ങൾ ന്യൂറോണുകൾ പരിണമിച്ചതും, പിന്നെ മെല്ലെ അവ കൂട്ടം കൂടി വാലുകൾ കിളിർത്ത് അന്യോന്യം കെട്ടുപിണഞ്ഞും ബന്ധപ്പെട്ടും കൊണ്ടും കൊടുത്തും നാഡീവ്യൂഹമായി വികസിച്ചതുമൊക്കെ തൊട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതു മസ്തിഷ്‌കത്തിന്റെ കഥയാവും. അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അറി യുന്നതിന് അതിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പറയാ തിരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം മൗലി കമായി ഒരു മസ്തിഷ്‌ക പഠനഗ്രന്ഥമായി മാറിയത്.

Product: ഞാൻ എന്ന ഭാവം are being added to cart ...
x
x
Product: ഞാൻ എന്ന ഭാവം was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

Sold By
DCbooks
0 / 5
0% positive feedback (0 ratings)
Price :
 (0/5)
Value :
 (0/5)
Quality :
 (0/5)

നാലരബില്യൺ കൊല്ലങ്ങൾക്കുമുമ്പ് ഭൂമി ഉണ്ടായതും ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ കൊല്ലങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ജീവന്റെ തുടിപ്പുകൾ ഉണ്ടായതും 600, 700 മില്യൺ കൊല്ല ങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പ്രത്യേകതകൾ പലതുമുള്ള ഞരമ്പുകോശങ്ങൾ ന്യൂറോണുകൾ പരിണമിച്ചതും, പിന്നെ മെല്ലെ അവ കൂട്ടം കൂടി വാലുകൾ കിളിർത്ത് അന്യോന്യം കെട്ടുപിണഞ്ഞും ബന്ധപ്പെട്ടും കൊണ്ടും കൊടുത്തും നാഡീവ്യൂഹമായി വികസിച്ചതുമൊക്കെ തൊട്ട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങുമ്പോൾ അതു മസ്തിഷ്‌കത്തിന്റെ കഥയാവും. അതിന്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അറി യുന്നതിന് അതിന്റെ ഭൗതികാവസ്ഥകളെക്കുറിച്ച് പറയാ തിരിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പുസ്തകം മൗലി കമായി ഒരു മസ്തിഷ്‌ക പഠനഗ്രന്ഥമായി മാറിയത്.

വിശദാംശങ്ങൾ

ISBN 9789354326547
ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ ഡോ കെ രാജശേഖരൻ നായർ
പ്രസാധകർ ഡി സി ബുക്സ്

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:ഞാൻ എന്ന ഭാവം

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട