നോവൽ വായനക്കാരൻ
Rating:
0%
In stock
Regular Price ₹60.00 -20% Special Price ₹48.00

“തോമസ് ജോസഫ്് ന്നെ കഥാകാരൻ മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു വഴുതുന്ന മൂലയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുനിന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട ഇൗ കഥകൾ എവിടെയുമുള്ള മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ അതിശയകരമായ അധോലോകത്തിന്റെ കഥകളാണ്. തകർന്നതും പൊളിഞ്ഞതും നിരാലംബമായ വിധിയുടെ കാറ്റിൽ ഒരപ്പൂപ്പൻതാടിപോലെ പാറുന്നതുമാണ് ഇൗ കഥകളുടെ ലോകം’- സക്കറിയ

Product: നോവൽ വായനക്കാരൻ are being added to cart ...
x
x
Product: നോവൽ വായനക്കാരൻ was added to cart.

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട

“തോമസ് ജോസഫ്് ന്നെ കഥാകാരൻ മലയാളസാഹിത്യത്തിന്റെ ഒരു വഴുതുന്ന മൂലയിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചുനിന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട ഇൗ കഥകൾ എവിടെയുമുള്ള മനുഷ്യാത്മാവിന്റെ അതിശയകരമായ അധോലോകത്തിന്റെ കഥകളാണ്. തകർന്നതും പൊളിഞ്ഞതും നിരാലംബമായ വിധിയുടെ കാറ്റിൽ ഒരപ്പൂപ്പൻതാടിപോലെ പാറുന്നതുമാണ് ഇൗ കഥകളുടെ ലോകം’- സക്കറിയ

വിശദാംശങ്ങൾ

ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ തോമസ് ജോസഫ്
പ്രസാധകർ Sign Books

നിരൂപണങ്ങൾ എഴുതുക

You're reviewing:നോവൽ വായനക്കാരൻ

Pusthakakada - Buy Malayalam Books Online  - പുസ്തകക്കട